Winnaar

Lees hier wie in 2019 gewonnen heeft

Wegens een vernieuwde opzet van de Maritime KVNR Shipping Award zijn nog niet alle details bekend. Vanaf 15 april is de webpagina over deze prijs bijgewerkt.

De award

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) wil door het uitreiken van een prijs laten zien dat zeescheepvaart een fantastische sector is waarin vernieuwingen plaatsvinden, maar ook dat het milieu en maatschappelijk ondernemen zoals het goed zorgen voor de bemanning, hoog op de agenda staan. De prijs moet dit nog meer bewustmaken en de rederijen stimuleren hierop in te haken.

Voor wie

De prijs is als algemene stimulans bedoeld. Dit houdt in dat zowel leden als niet-leden, actief in de zeescheepvaart, zich kunnen inschrijven. De onderneming dient te zijn gevestigd in Nederland, maar mag tot een buitenlandse holding behoren.

Beoordelingscriteria

De jury hanteert een breed begrip van bedrijfsvernieuwing. Minimumvereiste voor elke inzending is dat er een Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd. Om de omvang en invloed van de nieuwe of verbeterde bedrijfsvoering te kunnen beoordelen dient de inzending voorzien te zijn van een goede onderbouwing van de activiteiten.

De inzendingen dienen zo volledig mogelijk te zijn. Het inschrijfformulier dient vooral als samenvatting en handleiding. Een goede en volledige inzending (zoals voorzien van een afbeelding en/of een presentatie) wordt zeer op prijs gesteld.

De winnende inzending kan uit verschillende categorieën kan komen. De prijs is voor verbetering en/of vernieuwing van de bedrijfsvoering van het bedrijf op het gebied van:

Sociale innovatie

Dit is vernieuwing van de wijze waarop het werk in de onderneming is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Oftewel hierbij wordt gekeken op welke manier het bedrijf het bestaande personeel vasthoudt, dan wel hoe het bedrijf nieuw personeel aantrekt en dat op een degelijke vernieuwende wijze.

Milieu-innovatie

Bij milieu-innovatie wordt gekeken naar de manier waarop het bedrijf zijn milieuprestaties verbetert. Investeert men in milieuvriendelijke maatregelen om bijvoorbeeld luchtemissies te reduceren? Hoe wordt er omgegaan met de verschillende afvalstromen? Maakt het milieuverantwoord ondernemen deel uit van de strategie van het bedrijf?

Organisatorische innovatie

Hierbij wordt onder andere gekeken naar het beheer van de schepen: op welke wijze heeft de rederij zijn organisatie opgezet. Hoe vernieuwend is men in het beheer van de schepen? Oftewel men heeft de walorganisatie op een innovatieve manier ingericht waarmee men zich van de andere bedrijven kan onderscheiden.

Scheepsinnovatie

Hierbij wordt gekeken of het bedrijf zich bezighoudt met innovatie die aan boord van de schepen worden toegepast. Hierbij wordt innovatie als een zeer breed begrip gehanteerd. Het kan zijn dat men bezig is met het als eerste toepassen van nieuwe ontwikkelingen op het schip / de schepen of het bedrijf heeft zelf een zeer innovatief ontwerp gemaakt van een nieuw schip.

Proces

De jury beoordeelt de binnengekomen voorstellen en bespreekt in mei welke informatie mogelijk ontbreekt en maakt een eerste onderverdeling. Vervolgens zullen de inzendingen grondig bestudeerd en besproken worden, mede met behulp van de aanvullende informatie. Tevens kan de jury externe expertise inschakelen voor de beoordeling.

De jury

De jury is samengesteld uit een zeescheepvaartdeskundige jury en staat onder voorzitterschap van de heer Sibrand Hassing (covoorzitter van KVNR). Omdat de heer Hassing ook rederij Holland America Group vertegenwoordigt is deze rederij uitgesloten van deelname aan de Maritime KVNR Shipping Award.

Waarom meedoen

Door mee te doen vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf en de ingediende innovatie. De genomineerden en uiteindelijke winnaar kunnen rekenen op persaandacht, nationaal en internationaal, en de speciale award logo’s gebruiken. De winnaar ontvangt tijdens het Maritime Awards Gala een award en een oorkonde.

 

Organisator

De Maritime KVNR Shipping Award wordt uitgereikt door de KVNR.

Eerdere winnaars Maritime KVNR Shipping Award

2017
Vrachtschip Egbert Wagenborg (EasyMax) ‘Easy to operate, Maximum performance’ – Wagenborg Shipping

2016
MS Koningsdam New CSMART ‘Arison Maritime Center’ – Holland America Line en CSMART

2015
Hybride rotortugs in de ART80-32 series – KOTUG

2014
Offshore installatieschip Aeolus – Van Oord

2013
Heerema Marine Contractors – Deepwater Construction Vessel, Aegir: innovatie in ultradiep water

2012
Walstroominstallatie voor schone en stille energie in Hoek van Holland (Stena Line)

2011
Dockwise Vanguard (Dockwise Shipping)

Een eervolle vermelding ging naar Stichting ProSea voor de ontwikkeling van de modelcursus ‘Marine Environmental Awareness’

2010
3900 dwt MP Heavy Cargo vessel met open top en opbouw voorop (Abis Shipping)

2009
E3 Tug (SMIT)

2008
Project gecombineerde LNG/Ethyleen super clean gastanker (Anthony Veder Group NV)

Training 8 vessel project (Spliethoff’s bevrachtingskantoor BV)