Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft eind 2000 de Maritime Innovation Award in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van haar toenmalige voorzitter, de heer G.C.W.(Gerard) Speld. Deze prijs heeft als doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie en om innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster te stimuleren. Inschrijven voor 2018 is binnenkort mogelijk.

Maritime Innovation Award

De Maritime Innovation Award is een jaarlijkse award die wordt uitgereikt tijdens het Maritime Awards Gala. De winnaar mag het bijbehorende logo voeren en profiteert van een aanzienlijke hoeveelheid (inter)nationale publiciteit.

Wie komen in aanmerking?

De prijs is als algemene stimulans bedoeld. Dit houdt in dat zowel leden als niet-leden van NMT zich kunnen inschrijven. De onderneming dient te zijn gevestigd in Nederland, maar mag tot een buitenlandse holding behoren.

Inschrijvingscriteria

De jury hanteert een divers innovatiebegrip. Dit betekent dat de winnende inzending uit verschillende categorieën kan komen. Deze categorieën zijn:

 • Productinnovaties
 • Bedrijfsprocesinnovaties
 • Marketinginnovaties

Minimum vereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd en dat het een Nederlandse innovatie betreft. Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen, dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt.

Productinnovaties
Bij productinnovaties wordt gekeken naar producten en diensten die recentelijk in de markt zijn gekomen. Dat kan tastbare technologie zijn, zoals systemen en componenten voor de scheepvaart en offshore, maar ook vernieuwende vormen van (technische) dienstverlening. Een aspect dat met name aandacht verdient, is systeemintegratie: hoe past het product of dienst in het systeem schip en haar subsystemen?

De inzending moet aan de volgende criteria voldoen:

 • is toegepast binnen de maritieme sector
 • is reeds doorgevoerd/verkocht
 • heeft voldoende export potentieel
 • is vernieuwend
 • is in Nederland ontwikkeld
 • heeft minimaal 50% Nederlandse content

Bedrijfsprocesinnovaties
Bij procesinnovaties gaat het niet zozeer om het product zelf, maar om bedrijfsvernieuwing en organisatie. Aspecten zoals ketenorganisatie, het gebruik van informatietechnologie, kwaliteitsmanagement, samenwerking en kennisdiffusie spelen hier een rol.

Marketinginnovaties
Bij marketinginnovaties gaat het vooral om het aan de man brengen van nieuwe producten. Is de innovatie-inspanning rendabel? Hoe presenteert men het product? Hoe ontwikkelt men vernieuwende (export) markten? Internetgebruik als marketingtool?

Jury

De jury is samengesteld uit onafhankelijke experts uit het maritieme bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. De jury bestaat uit:

 • Ir. Hans Huisman – HMAC GmbH, ex ER Schiffahrt
 • Drs. Lieske Streefkerk – Arts – afdelingshoofd zeevaart, directie Maritieme Zaken, Ministerie Infrastructuur en Milieu
 • Ing. Hans van Rooij – Global Marine Solutions BV
 • Ir. Jaap Huisman – ex Ministerie van Defensie
 • Drs. ing. Sander den Heijer (secretaris) – Netherlands Maritime Technology
 • Prof. ir. Douwe Stapersma – TUDelft (daarvoor Nederlandse Defensie Academie)
 • Ir. Ton Wouterse – Rabobank
 • Drs. Miranda Andriessen – Ministerie van Economische Zaken
 • Ir. Jan Doorduin – directie Koninklijke Niestern Sander

Indienen van voorstellen

Mogelijkerwijs realiseren sommige bedrijven zich onvoldoende hoe innovatief zij zijn. Derhalve wordt de mogelijkheid geboden aan derde partijen om een bedrijf uit de doelgroep aan te melden. De inzendingen dienen zo volledig mogelijk te zijn. Het inschrijfformulier dient vooral als samenvatting en handleiding. Een goede en volledige inzending (eventueel met bijgevoegde Power Point presentaties en You-Tube filmpjes) draagt bij aan een gunstig jury oordeel.

Beoordeling van voorstellen

De jury beoordeelt de binnengekomen voorstellen en bepaalt of er, en zo ja welke, informatie ontbreekt.Vervolgens zullen de inzendingen grondig bestudeerd en besproken worden, mede met behulp van de aanvullende informatie. Teneinde voldoende kwaliteit te garanderen kan de jury besluiten de short-listed bedrijven aan een korte scan te onderwerpen door een onafhankelijke accountant. Tevens kan de jury externe expertise inschakelen voor de beoordeling van de technische merites van het product.

Na de eerste schifting, bepaalt de jury een shortlist van ongeveer 3 inzendingen. De desbetreffende bedrijven worden door de jury uitgenodigd voor een presentatie en een gesprek over hun innovatie.

Nadat de jury alle short-listed bedrijven heeft gehoord, worden er na grondige consideratie de genomineerden en een winnaar van de Maritime Innovation Award aangewezen. Tijdens het Maritieme Award gala wordt de winnaar bekendgemaakt en wordt de prijs uitgereikt.

Persaandacht

Netherlands Maritime Technology draagt zorg voor voldoende persaandacht voor de genomineerden en de winnende nominatie. Dit gebeurt door inschakeling van het uitgebreide netwerk aan perscontacten. Deze communicatie zal met name op Nederland gericht zijn, maar zal ook in internationale uitingen worden meegenomen.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Sander den Heijer van Netherlands Maritime Technology via T 088 44 51 036 of E heijer@maritimetechnology.nl.

De Maritime Innovation Award wordt uitgereikt door Netherlands Maritime Technology.

Eerdere winnaars Maritime Innovation Award

2017
Methode van warmteopslag en hergebruik (KOTUG)

2016
Integrated Monopile Installer (IHC IQIP)

2015
Hull Vane (Hull Vane BV)

2014
AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland)

2013
Edge Preparation System (Kranendonk Production Systems BV)

2012
DMPT: Dual Multi-Purpose Tower (Huisman Equipment)

2011
Spudguard Systeem (IHC Merwede)

2010
Ampelmann (Ampelmann Operations B.V.)

2009
ENC-Track (Datema Delfzijl)

2008
SafeWinch (Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV)

2007
Subsea complex pipe laying systems (Huisman-Itrec)
Totaal Lasrobotsysteem met Rinas Weld (Kranendonk Production Systems BV)

2006
EPS Thruster™ (Van der Velden® Marine Systems)

2005
PCL 600 snijrobotlijn (HGG Profiling Equipment BV) en EEx Hoge resolutie Explosieveilige Kleuren Compact Camera (Orlaco Maritime CCTV BV)

2004
UniMACS® Blueline integrated bridge system (Imtech Marine & Offshore BV)

2002
Carrousel Tug (Novatug BV)
Flexibele Tankmodules (Holvrieka–Nirota BV)

2001
NoReTex (Rubber Design BV)