Winnaar

Lees hier wie dit jaar gewonnen hebben

Aanmelden voor de komende Maritime Award start in het 1e kwartaal van 2019.

De award

Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft eind 2000 de Maritime Innovation Award in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van haar toenmalige voorzitter, de heer G.C.W. (Gerard) Speld. De award heeft als doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie en om innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster te stimuleren.

Voor wie

De prijs is als algemene stimulans bedoeld. Dit houdt in dat zowel leden als niet-leden van NMT zich kunnen inschrijven. De onderneming dient te zijn gevestigd in Nederland, maar mag tot een buitenlandse holding behoren. Minimum vereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd en dat het een Nederlandse innovatie betreft.

De jury hanteert een divers innovatiebegrip. Dit betekent dat de winnende inzending uit verschillende categorieën kan komen. Deze categorieën zijn:

 • Productinnovaties
 • Bedrijfsprocesinnovaties
 • Marketinginnovaties

Productinnovaties

Bij productinnovaties wordt gekeken naar producten en diensten die recentelijk in de markt zijn gekomen. Dat kan tastbare technologie zijn, zoals systemen en componenten voor de scheepvaart en offshore, maar ook vernieuwende vormen van (technische) dienstverlening. Een aspect dat met name aandacht verdient, is systeemintegratie: hoe past het product of dienst in het systeem schip en haar subsystemen?

Bedrijfsprocesinnovaties

Bij procesinnovaties gaat het niet zozeer om het product zelf, maar om bedrijfsvernieuwing en organisatie. Aspecten zoals ketenorganisatie, het gebruik van informatietechnologie, kwaliteitsmanagement, samenwerking en kennisdiffusie spelen hier een rol.

Marketinginnovaties

Bij marketinginnovaties gaat het vooral om het aan de man brengen van nieuwe producten. Is de innovatie-inspanning rendabel? Hoe presenteert men het product? Hoe ontwikkelt men vernieuwende (export) markten? Internetgebruik als marketingtool?

Beoordelingscriteria

De inzending moet in de praktijk toegepast zijn, minimaal eenmaal verkocht zijn aan een relevante marktpartij en moet aan de volgende criteria voldoen:

 • het gepresenteerde moet toepasbaar zijn binnen de maritieme sector
 • het gepresenteerde moet reeds zijn ingevoerd / verkocht
 • het gepresenteerde moet voldoende export potentieel hebben
 • het gepresenteerde moet nieuw zijn
 • het gepresenteerde moet uit eigen (Nederlandse) koker komen
 • het gepresenteerde moet minimaal 50% Nederlandse content hebben

Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen, dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt.

De inzendingen dienen zo volledig mogelijk te zijn. Het inschrijfformulier dient vooral als samenvatting en handleiding. Een goede en volledige inzending (eventueel met bijgevoegde Power Point presentaties en You-Tube filmpjes) draagt bij aan een volledig en juist oordeel door de jury.

Proces

De jury beoordeelt de binnengekomen voorstellen en bepaalt of er, en zo ja welke, informatie ontbreekt. Vervolgens worden de inzendingen grondig bestudeerd en besproken, mede met behulp van de aanvullende informatie. Hieruit volgt een shortlist met kanshebbers.

Na de eerste schifting, bepaalt de jury een shortlist van kanshebbers. De desbetreffende bedrijven worden door de jury uitgenodigd voor een presentatie en een gesprek over hun innovatie.

Nadat de jury alle short-listed bedrijven heeft gehoord, worden na grondige consideratie de genomineerden en een winnaar van de Maritime Innovation Award aangewezen. Alle genomineerden zijn aanwezig tijdens het Maritime Awards Gala, waar de winnaar wordt bekendgemaakt.

Jury

De jury is samengesteld uit onafhankelijke experts uit het maritieme bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. De jury bestaat uit:

 • Ir. Hans Huisman – HMAC GmbH, ex ER Schiffahrt
 • Drs. Lieske Streefkerk – Arts – afdelingshoofd zeevaart, directie Maritieme Zaken, Ministerie Infrastructuur en Milieu
 • Ir. Jaap Huisman – ex Ministerie van Defensie
 • Drs. Ing. Sander den Heijer (secretaris) – Netherlands Maritime Technology
 • Prof. ir. Douwe Stapersma – TU Delft (daarvoor Nederlandse Defensie Academie)
 • Ir. Ton Wouterse – Rabobank
 • Ir. Jan Doorduin – directie Koninklijke Niestern Sander

Waarom meedoen

Door mee te doen vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf en de ingediende innovatie. De genomineerden en uiteindelijke winnaar kunnen rekenen op persaandacht, nationaal en internationaal, en de speciale award logo’s gebruiken. Als winnaar ontvangt u tijdens het Maritime Awards Gala een award en een oorkonde.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn is verstreken. 

Voordragen

Mogelijkerwijs realiseren sommige bedrijven zich onvoldoende hoe innovatief zij zijn. Derhalve wordt de mogelijkheid geboden aan derde partijen om een bedrijf uit de doelgroep aan te melden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sander den Heijer, Netherlands Maritime Technology, via T 088 44 51 036 of E heijer@maritimetechnology.nl.

Organisator

De Maritime Innovation Award wordt uitgereikt door Netherlands Maritime Technology.

Eerdere winnaars Maritime Innovation Award

2017
Methode van warmteopslag en hergebruik (KOTUG)

2016
Integrated Monopile Installer (IHC IQIP)

2015
Hull Vane (Hull Vane BV)

2014
AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland)

2013
Edge Preparation System (Kranendonk Production Systems BV)

2012
DMPT: Dual Multi-Purpose Tower (Huisman Equipment)

2011
Spudguard Systeem (IHC Merwede)

2010
Ampelmann (Ampelmann Operations B.V.)

2009
ENC-Track (Datema Delfzijl)

2008
SafeWinch (Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV)

2007
Subsea complex pipe laying systems (Huisman-Itrec)
Totaal Lasrobotsysteem met Rinas Weld (Kranendonk Production Systems BV)

2006
EPS Thruster™ (Van der Velden® Marine Systems)

2005
PCL 600 snijrobotlijn (HGG Profiling Equipment BV) en EEx Hoge resolutie Explosieveilige Kleuren Compact Camera (Orlaco Maritime CCTV BV)

2004
UniMACS® Blueline integrated bridge system (Imtech Marine & Offshore BV)

2002
Carrousel Tug (Novatug BV)
Flexibele Tankmodules (Holvrieka–Nirota BV)

2001
NoReTex (Rubber Design BV)