Genomineerden voor Koninklijke Marine Van Hengel-Spengler prijs bekend

De Koninklijke Marine Van Hengel-Spengler prijs zal ook dit jaar uitgereikt worden aan een jonge student die zijn of haar onderzoek heeft verricht in het kader van een algemene studie, vakopleiding of vervolgstudie in een maritiem vakgebied op WO of HBO niveau. Uit de inzendingen wist de jury drie genomineerden te selecteren, die alle drie op uitstekende wijze aan de gestelde criteria voor deze prijs voldoen.

De drie genomineerden zijn:

LTZ 3 (TD) Sietske Vredeveldt (22 jr)

De Koninklijke Marine heeft sinds een aantal jaren de FRISC in gebruik, een kleine, snelle boot die wordt ingezet voor onder andere boardingoperaties en amfibische landingen. LTZ 3 (TD) Vredeveldt heeft in haar scriptie onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de stoelen op de FRISC. Ze valideerde het model aan de hand van versnellingsmetingen die door TNO uitgevoerd zijn met de stoelen. Vervolgens heeft ze in het model bepaalde eigenschappen aangepast om het effect hiervan op de responsie van het model te onderzoeken. Op basis hiervan heeft zij meerdere aanbevelingen gedaan die direct toegepast kunnen worden en een aantal suggesties gedaan voor eventuele vervangende stoelen.

LTZ 3 (TD) Louis Elling (22 jr)

In zijn scriptie heeft Louis Elling onderzocht of het Interacting Multiple Model – Extended Kalman Filter (IMM-EKF), dat al wordt toegepast in surveillance systemen, bruikbaar is in tracking systemen met hoge update rates. . Met het IMM-EKF wordt de inlooptijd van filters sterk gereduceerd tot enkele tienden van seconden. Hierdoor zal de vuurleidingcyclus sneller doorlopen worden waardoor de tijd tussen detecteren en uitschakelen van een doel drastisch af zal nemen.

Ir. Roderik Vogels (27 jr)

In zijn onderzoek heeft Roderik Vogels zich gericht op het voorspellen van de rolbeweging van boven water varende onderzeeboten. Betere voorspelling van deze bewegingen, kan leiden tot betere tegenmaatregelen (o.a in het ontwerp) om de bewegingen te reduceren zodat de onderzeeboot en bemanning minder belast worden. Aan de hand van dit model kon hij concluderen dat een X-roer configuratie en voorduikroeren op de romp de rolbeweging het meest dempen.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet het onderzoek kunnen leiden tot nieuwe inzichten, concepten of innovaties die bijdragen aan het verbeteren van de operationele inzet van marine-eenheden. De prijs past bij het innovatieve karakter van de Koninklijke Marine en is voor het eerst in 2013 uitgereikt toen de zeemacht haar 525 jarig bestaan vierde. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het MARITIME AWARDS GALA op 31 oktober in Hilversum