Search
Search
Close this search box.

Genomineerden Koninklijke Marine Van Hengel-Spengler Prijs

De Van Hengel-Spengler Prijs van de Koninklijke Marine wordt sinds 2013 uitgereikt. De prijs is bedoeld voor studenten tot 35 jaar van maritieme opleidingen, die onderzoek hebben gedaan dat leidde tot nieuwe inzichten, concepten of innovaties die bijdragen aan het verbeteren van de operationele inzet van marine-eenheden. De prijs is vernoemd naar de twee marineofficiers die in de Eerste Wereldoorlog de basis legden voor het mechanisch versleutelen van communicatie. De prijs dient als stimulans om jongeren in de maritieme sector bij te laten dragen aan het  innovatieve karakter van de Koninklijke Marine.

De genomineerden zijn:

Mevr. ir. Sietske Hendriks

Sietske Hendriks (24) is masterstudent Marine Technology aan de TU Delft. In haar thesis The applicability of Fredyn in the design of an Axe Bow frigate with skegs’ onderzocht Hendriks de toepasbaarheid van de meettool Fredyn voor de evaluatie van de werking van toegevoegde scheggen aan een ‘Axe Bow’-romp ten behoeve van de koersstabiliteit. Hendriks onderzoek draagt bij aan inzicht over de werking van de ‘Axe Bow’, een kanshebbend en innovatief ontwerp voor de romp van het nieuwe Multipurpose-fregat van de Koninklijke Marine. Daarnaast biedt haar onderzoek inzicht in het gebruik van het complexe Fredyn, wat zeer bruikbare kennis is voor de Defensie Materieel Organisatie.

Dhr. LTZ3 Kevin Stouten

Luitenant Ter Zee 3e klasse (Technische Dienst) Kevin Stouten (24) onderzocht in zijn scriptie ‘Special Forces Containers’, composieten opslagcilinders aan de buitenzijde van onderzeeërs. Doorvoeringen in deze cilinders leiden tot zwakke plekken in de onder hoge druk staande huid van een onderzeeër. Stouten deed onderzoek naar de toepassing van verlijmde, roestbestendige stalen ringen in de cilinders, zogenaamde ‘inserts’, om deze zwakke punten te compenseren. Het onderzoek kon geen gebruik maken van precedenten en biedt daarom nieuwe, relevante en bruikbare operationele inzichten. Stouten voerde dit onderzoek uit als onderdeel van de Bachelorstudie Militaire Systemen & Technologie aan de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Dhr. ir. Ruben Zandstra

Ruben Zandstra (26) deed voor zijn masterthesis Marine Technology aan de TU Delft onderzoek naar gebruik van een model voor het testen van ontwerpen voor mijnenbestrijdingsvaartuigen. Deze tests zijn altijd een arbeidsintensieve overweging tussen de gewenste capaciteiten en de kosten van een ontwerp, waarbij gebruik wordt gemaakt van complexe modellen. Zandstra richtte zich in zijn onderzoek op hoe de verschillende parameters van het ‘2.5D Packing Approach’-model moeten worden gecontroleerd en beperkt om tot een groter aantal efficiënte ontwerpen te komen. Zijn conclusies leidden tot mogelijkheden voor zeer innovatieve en minder voor de hand liggende oplossingen, waarmee scheepsbouwers beter en sneller een goed aantal ontwerpen kunnen ontwikkelen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?