Genomineerden Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018 bekend

De drie genomineerden van de Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award zijn bekend. De jury had de uitdaging om uit zes inzendingen de beste te kiezen. De inzendingen zijn beoordeeld op de criteria operationele relevantie, realiseerbaarheid, mate van vernieuwing, kwaliteit en uniciteit. Elk onderzoek leverde een bijdrage aan de verbetering van de operationele inzet van marine-eenheden, maar de drie genomineerden sprongen erboven uit.

Marijn Nap-Boone: Het comprimeren van datasets van atmosfeermodellen voor operationeel gebruik op zee

Marineschepen hebben up-to-date meteorologische gegevens nodig voor missieplanning en de optimale inzet van wapens en sensorsystemen. Meteorologische diensten aan land maken weerproducten op basis van atmosfeermodellen. Tot op heden zijn dergelijke datasets niet beschikbaar aan boord: de datasets met meteorologische gegevens zijn te groot om per satelliet naar een schip te verzenden.

Marijn Nap-Boone onderzocht tijdens een stage bij de Defensie ict-innovatie afdeling KIXS hoe operationeel benodigde weerdata gereduceerd en gecomprimeerd kunnen worden zodanig dat het qua omvang verzonden kan worden via satellietcommunicatie. Ze ontwikkelde een prototype dat het volume van een dataset met verschillende wiskundige technieken comprimeert tot een bestand dat kleiner is dan 10 MB. Dit maakt het gebruik van atmosfeermodellen mogelijk aan boord van operationele eenheden op zee.

Luitenant-ter-zee der 3e klasse (TD) Niek van de Nieuwenhuijzen: Analyse van het torsietrillingsgedrag in de aandrijflijn van een schip

Torsietrillingen zijn een veel voorkomende oorzaak van schade aan en ongewenste trillingen in de aandrijflijn van een schip. Ze leiden niet alleen tot hoge onderhoudskosten, maar ook tot een verhoogde akoestische signatuur. Torsietrillingen worden ook wel de vergeten trilling genoemd, omdat deze trillingen niet met het blote oog waar te nemen zijn.

Niek van den Nieuwenhuijzen onderzocht aan de Nederlandse Defensie Academie de mogelijkheid om middels tijdddomein simulaties het torsietrillingsgedrag in aandrijflijnen van schepen te simuleren. Op basis van diverse mathematische methodes ontwikkelde hij een eindige-elementen programma dat het torsietrillingsgedrag simuleert. Hierdoor kan het torsietrillingsgedrag in de aandrijflijn van een schip beter geanalyseerd worden.

Kirsten Schmidt: Augmented Reality Navigation

Situation awareness verkrijgen en behouden is de essentie van veilige navigatie. Denk hierbij aan het identificeren van schepen, het bepalen van de positie van het schip, het uitwijken voor andere scheepvaart en het varen in slecht zicht. Het marinepersoneel op de brug moet daarbij de aandacht verdelen tussen het buitenbeeld en diverse interne systemen en taken.

Kirsten Schmidt onderzocht tijdens een stage bij TNO hoe Augmented Reality (AR) marinepersoneel op de brug kan helpen met veilige navigatie. Op basis van kwalitatief onderzoek en evaluaties door operationele gebruikers kwam zij tot een Augmented Reality viewer concept met een prototype van een AR-device, dat de situation awareness vergroot en daarmee ondersteuning biedt bij veilige navigatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met LTZ1 W.M. Matthijs Ooms via WM.Ooms@mindef.nl Of T: 076 527 32 21.