Search
Search
Close this search box.

Genomineerden Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2019 bekend

Elk van de ingezonden onderzoeken leverde een bijdrage aan de verbetering van de operationele inzet van marine-eenheden, maar deze drie sprongen erbovenuit. Met gepaste trots presenteren wij de drie genomineerden voor de Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2019!

Kelly Villena met ‘Optimaliseren van het ship to shore transportprobleem tijdens amfibische operaties’

De kern van een amfibische operatie is het op een veilige en snelle manier vervoeren van personeel en materieel vanuit zee naar het land of andersom. Deze operaties worden momenteel handmatig gepland, wat een tijdrovend en complex proces is. In dit onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee een optimale planning voor het ship to shore transportprobleem bepaald kan worden. Deze methode maakt gebruik van een wiskundig model om de optimale oplossing in een aanzienlijk kortere tijd te vinden dan tot voorheen mogelijk was.

Joris Rusman met ‘Turbocharger configuraties voor voortstuwingsmotoren aan boord van marineschepen’

De tijd die een marineschip uitgezonden kan worden voor een missie is gelimiteerd door haar afhankelijkheid van bevoorrading. Daarnaast heeft de Koninklijke Marine de maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar impact op het milieu, in het bijzonder de opwarming van de aarde, te minimaliseren. Daarom wil de Koninklijke Marine haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen reduceren. Het operationeel profiel van een marine fregat vereist dat het schip voor 90% van de tijd op haar dieselmotoren vaart, vaak in deellast. Deze studie onderzoekt het effect van geavanceerde turbocharger configuraties op de efficiëntie en acceleratie prestaties van dieselmotoren. Het onderzoek heeft uitgewezen dat door toepassing van geavanceerde turbocharger configuraties de efficiëntie en acceleratie prestaties van dieselmotoren verbeterd kan worden. Dit kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het doel van de Koninklijke Marine om haar logistieke afhankelijkheid en milieu impact te verminderen.

Maarten Klapwijk met ‘Modeling of the exhaust plume of a submerged exhaust system’

Stijgende uitlaatgassen uit een onderwateruitlaat van dieselelektrische onderzeeboten veroorzaken een verstoring aan het wateroppervlak. Deze oppervlakteverstoring kan leiden tot operationele risico’s, zoals verminderd zicht door de periscoop, water dat door de snorkelmast naar binnen valt, en detectie door vijandige schepen. Er is onderzocht of numerieke stromingsleer (CFD) gebruikt kan worden in een ontwerpfase om dit te berekenen. Voor de simulaties is het CFD pakket ReFRESCO toegepast op de originele configuratie van de Walrus klasse. De resultaten zijn vergeleken met experimenten gedaan tijdens de bouw. Uit een foutenanalyse is gebleken dat de oppervlakteverstoring met een numerieke foutmarge van rond de 15% voorspeld kan worden. Uit deze vergelijking is geconcludeerd dat CFD goed in staat is het pulserende gedrag en de ordegrootte van de verstoringen te voorspellen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met LTZ1 W.M. Matthijs Ooms via WM.Ooms@mindef.nl of T 076 527 32 21.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?