Diverse Nederlandse maritieme verenigingen organiseerden jaarlijks eigen evenementen voor de uitreiking van prijzen. Toenmalig minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs opperde in 2005 om de uitreiking van de prijzen te bundelen.

Geïnspireerd door de gedachte dat met een gezamenlijke presentatie een groter bereik gerealiseerd kan worden, vond het eerste Maritime Awards Gala plaats in 2006. Vanaf dat moment heeft het prijzengala zich ontwikkeld van een bescheiden evenement met een paar honderd gasten, tot een jaarlijks hoogtepunt binnen het Nederlands maritieme cluster.

Inmiddels komen jaarlijks rond de 900 tot 1000 gasten uit alle geledingen van de sector bijeen voor de uitreiking van een vijftal prijzen op het gebied van maritieme innovatie.