Search
Search
Close this search box.

Marijn Hage (Nevesbu) en Joan van den Akker (TU Delft/TNO) genomineerd voor Maritime Designer Award 2017

Marijn Hage (Nevesbu) en Joan van den Akker (TU Delft/TNO) zijn genomineerd voor de Maritime Designer Award 2017. Tijdens het Maritime Awards Gala op 6 november 2017 in Rotterdam zal de winnaar bekend gemaakt worden.

Abstract Volume Estimation Tool (VET) door Marijn Hage (Nevesbu)

Bij het ontwerpen van een onderzeeboot is het bereiken van neutraal drijfvermogen één van de belangrijkste ontwerpeisen. Om het drijfvermogen van een onderzeebootontwerp te evalueren, is een degelijke inschatting van het gewicht en het volume van een ontwerp van zeer groot belang. Marijn Hage (Nevesbu) heeft de Volume Estimation Tool (VET) ontwikkeld om snel een geschikt startpunt voor de hoofdafmetingen, volume en deelvolumes van een dieselelektrische onderzeeboot te bepalen in de vroege ontwerpfases.

Door de beperkte hoeveelheid invoergegevens en de korte doorlooptijd van het gebruik van VET, is het mogelijk binnen enkele tientallen minuten een inschatting te geven van het volume en de afmetingen van een onderzeeboot die bij een gekozen missieprofiel passen. Vanwege de modulaire opzet kan VET worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Hierbij kan gedacht worden aan een sectie met een multi-missieportaal, een sectie met Atmosphere-Independent Propulsion (AIP) of alternatieve energieopslagsystemen.

Afvang van CO2 aan boord van schepen door Joan van den Akker (TU Delft/TNO)

Scheepvaart is uit oogpunt van CO2-emissies de meest efficiënte vervoersmodaliteit, maar draagt wel bij aan 2% van de wereldwijde uitstoot van dit broeikasgas. In veel scenario’s loopt dit percentage de komende jaren verder op. Een manier om de CO2-uitstoot te reduceren is het afvangen en opslaan daarvan aan boord. Voor walinstallaties wordt deze techniek al toegepast, maar het biedt ook mogelijkheden voor toepassing op schepen. Joan van de Akker (TU Delft) heeft in samenwerking met Juliana Monteiro (TNO) een methode ontwikkeld voor het ontwerpen van een CO2-afvanginstallatie aan boord van een schip dat gebruik maakt van LNG als brandstof.

Het grote voordeel van die combinatie is dat zowel de koude als de warmte beschikbaar is voor de processtappen die nodig zijn voor het vloeibaar maken van CO2. Om de aanpak te toetsen zijn drie systemen uitgewerkt voor een benchmark Conoship ontwerp van een 8000 ton DWT schip met een Wärtsilä hoofdmotor. Gebleken is dat aandacht nodig is voor het reduceren van de opslagvoorzieningen en voor verlaging van de kosten.

Voor meer informatie over de Maritime Designer Award kunt u contact opnemen met Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director Netherlands Maritime Technology, via 088 44 51 031 of krikke@maritimetechnology.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?