Maritieme sector valt in de prijzen tijdens het Maritime Awards Gala 2016

Na de openingsspeech door minister-president Mark Rutte, zijn vanavond tijdens het Maritime Awards Gala de vijf belangrijkste awards voor de maritieme sector uitgereikt. In bijzijn van ruim achthonderd maritieme professionals, politici en belangstellenden, werd daarbij vissersschip MDV 1 Immanuel gekozen tot ‘Schip van het Jaar 2016’. Daarmee is dit schip het nieuwe boegbeeld voor ondernemersgeest en innovatiekracht binnen de maritieme sector geworden.

Het Maritime Awards Gala is onderdeel van de ‘Maritime Week’ die dit jaar van 29 oktober tot 5 november wordt gehouden. Tijdens deze week worden diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de belangrijkste uitdagingen voor de sector. Daarnaast kunnen belangstellenden het innovatief vermogen van de maritieme sector ervaren. Innovatie waar binnen dit gala ruim aandacht voor was, in vijf verschillende prijscategorieën.

De KVNR Shipping Award

De KVNR Shipping Award 2016 werd toegekend aan de gecombineerde inzending van de Holland America Line (HAL) en het Center for Simulator Maritime Training (CSMART). De HAL heeft naar de laatste stand van de techniek geïnvesteerd in duurzaamheid en energie-efficiency. MS Koningsdam, varend onder Nederlandse vlag, is daar een schoolvoorbeeld van. Het ‘New CSMART Arison Maritime Center’ in Almere is gebouwd naar voorbeeld van de brug van de Koningsdam. Dit centrum, waarin ruim vijfenzeventig miljoen euro werd geïnvesteerd, richt zich op het geven van opleidingen aan scheeps- en technische officieren die verantwoordelijk zijn voor de navigatie en operatie van cruiseschepen. De HAL loopt hiermee voorop in het trainen van houding en gedrag van personeel, waarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan betere milieuprestaties en de veiligheidscultuur op de brug.

Koninklijke Marine van Hengel-Spengler prijs

De winnende thesis ‘Analyse van de huidige schokdempende stoelen op de FRISC’ van luitenant ter zee Sietske Vredeveldt is door de jury verkozen tot de beste inzending van dit jaar. Vredeveldt heeft in haar scriptie onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de stoelen op de FRISC. Aanleiding hiervoor is de grote fysieke belasting die de opvarenden ervaren aan boord van deze kleine, snelle marineboot. Deze wordt ingezet voor boardings, reddingsoperaties en amfibische landingen. In haar onderzoek komt Vredeveldt tot de conclusie dat de huidige stoelen op verschillende punten te verbeteren zijn. Op basis hiervan heeft zij meerdere aanbevelingen gedaan die direct kunnen worden toegepast. Daarnaast is een aantal suggesties gedaan voor eventuele vervangende stoelen.

De Maritime Innovation Award

De Integrated Monopile Installer van IHC IQIP zorgt voor een veiligere, efficiëntere en accurate installatie van de grootste ‘monopiles’ in de offshore wind sector. Daarmee is het de verdiende winnaar van de Maritime Innovation Award. Dit systeem maakt het mogelijk dat ‘monopiles’ zonder menselijke tussenkomst op de zeebodem worden geplaatst. Het betreft een systeem dat toonzettend is voor de sector. Door deze innovatie worden de totaalkosten voor installatie van windmolens op zee lager, waardoor uiteindelijk de prijs van windenergie per kilowattuur kan dalen. Daarmee draagt de Integrated Monopile Installer bij aan de maatschappelijke doelstellingen voor een beter milieu en is de productiviteit bij het installeren van windmolens verhoogd.

De Maritime Designer Award

De jury van de Maritime Designer Award heeft Etienne Duchateau met zijn methode voor een interactieve en stuurbare exploratie van scheepsconcepten geselecteerd als winnaar. Hij heeft een onconventionele en tegelijkertijd zeer effectieve benadering van het conceptuele ontwerpen bedacht. Deze heeft hij met succes verwerkt in een gereedschap voor het genereren en beoordelen van conceptontwerpen. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van de gereedschappen en methoden die bij de afdeling maritieme systemen van de Defensie Materieel Organisatie gewoon zijn. Daarbij is in het bijzonder aandacht gegeven aan het interactie tussen de gebruiker en de zelflerende manier van zoeken naar de beste concepten. De kracht van zijn methode is dat deze geschikt is voor alle soorten complexe schepen en daarmee een goed hulpmiddel kan zijn voor de afstemming tussen behoeftestellers en ontwerpers.

KNVTS Schip van het Jaar Prijs

De winnaar van de Schip van het Jaar prijs 2016 is het vissersschip MDV1 Immanuel. Bij innovaties in de maritieme industrie ziet men vaak dat van een schip alleen bij één aspect, bijvoorbeeld de voortstuwing, een nieuwe ontwikkeling wordt doorgevoerd. Dit is echter anders bij de Immanuel: hier is werkelijk alles aan de viskotter nieuw ontworpen. De scheepsvorm, indeling, materialen en constructie, voortstuwingsinstallatie en visverwerking zijn allemaal innovaties ten opzichte van de traditionele Noordzee-kotters. Het schip is gebouwd door een samenwerkingsverband van Hoekman Shipbuilding en de Machinefabriek Padmos binnen het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij.

Maritime Awards Gala

Het Maritime Awards Gala 2016 werd dit jaar gehouden in Studio 21 in Hilversum en georganiseerd door Stichting Maritime Awards Gala. Hierin zijn Netherlands Maritime Technology, KVNR, KNVTS, Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het NISS vertegenwoordigd. Het gala wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors: Damen Shipyards Group, Europort, NNPC en Wärtsilä Netherlands.