Wie zijn de organisatoren van het Maritime Awards Gala?

Op maandag 12 november 2018 vindt de dertiende editie van het Maritime Awards Gala plaats. Zo’n 900 maritieme professionals, politici en pers vieren op dit high-level event het innovatieve vermogen van de maritieme sector. Tijdens de show worden de vijf prestigieuze ‘Maritime Awards’ uitgereikt. Wie zijn eigenlijk de partijen die dit jaarlijkse event organiseren?

Stichting Maritime Awards Gala
Het gala wordt georganiseerd door Stichting Maritime Awards Gala. Hierin zijn Netherlands Maritime Technology (NMT), KVNR, KNVTS, Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het NISS vertegenwoordigd. Vier van hen zijn de uitreikers van de Maritime Awards. Stichting Maritime Awards Gala heeft de praktische organisatie van het gala uitbesteed aan NMT.

Maritime Awards

Maritime Designer Award (NMT)
Maritime Innovation Award (NMT)
Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 
Maritime KVNR Shipping Award
Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award

Netherlands Maritime Technology
In binnen- en buitenland is brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) dé toegangspoort tot en belangenbehartiger voor de Nederlandse maritiem-technologische sector. De 400+ leden, bestaande uit scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners vormen samen een hecht en succesvol netwerk.

KVNR
De KVNR behartigt de belangen van haar leden (95% vertegenwoordiging van in Nederland gevestigde bedrijven die schepen op zout water exploiteren) ondersteund door zoveel mogelijk geassocieerde leden. De KVNR doet dit door middel van collectieve belangenbehartiging, individuele advisering en door als redersvereniging een echte netwerkorganisatie te zijn.

KNVTS
KNVTS is de afkorting voor ‘Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied’. De KNVTS, gevestigd in Rotterdam, is een vereniging die tot doel heeft om ontwikkelingen te stimuleren in de maritieme techniek. De vereniging zet zich enthousiast in voor het verspreiden van technische kennis binnen de maritieme sector en stimuleert innovatie, ontwikkeling en onderwijs.

Koninklijke Marine
De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Nederland Maritiem Land
Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 17.200 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 271.500 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van 23,3 miljard euro.

NISS
Het NISS, Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw, verleent op verzoek financiële ondersteuning aan projecten met een maritiem karakter.