Zoek
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stichting Maritime Awards Gala hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Stichting Maritime Awards Gala doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Maritime Awards Gala houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Stichting Maritime Awards Gala in ieder geval:

Stichting Maritime Awards Gala is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hebt hierover kunt u contact met ons opnemen via info@maritime-awards.nl of 088 44 51 000.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Maritime Awards Gala opgeslagen ten behoeve van de duur van bovengenoemde doestellingen en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Maritime Awards Gala verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het informeren van de persoon d.m.v. de Maritime Awards Gala nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief. Hiervoor kan Stichting Maritime Awards Gala de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Maritime Awards Gala opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Stichting Maritime Awards Gala geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.

Stichting Maritime Awards Gala geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Stichting Maritime Awards Gala geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Stichting Maritime Awards Gala uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Stichting Maritime Awards Gala de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan Stichting Maritime Awards Gala persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Stichting Maritime Awards Gala verstrekt persoonsgegevens aan partijen binnen de EU conform de AVG wetgeving.

Minderjarigen

Stichting Maritime Awards Gala verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Maritime Awards Gala bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Stichting Maritime Awards Gala heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Stichting Maritime Awards Gala bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Cookies

De Nederlandse ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ stelt organisaties verplicht om bezoekers van websites te informeren over de cookies die worden geplaatst bij het bezoek aan een website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje met digitale informatie die je kenmerkt als een unieke bezoeker van onze en andere websites. Een cookie wordt door onze website geplaatst op je computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat je onze website bezoekt. De cookies slaan informatie over uw websitebezoek op en hierdoor kan onze website u herkennen bij een eventueel volgend bezoek.

Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik maken, kunt u in de internetbrowser het accepteren van cookies blokkeren. Indien u de cookies accepteert, blijven zij op uw computer/tablet/mobiele telefoon staan, tenzij u ze verwijdert.

Welke cookies worden via deze site geplaatst?

De website van het Maritime Awards Gala plaatst verschillende cookies. Stichting Maritime Awards Gala gaat uiteraard zorgvuldig om met gegevens die zij via haar website verkrijgt.

Stichting Maritime Awards Gala gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor technische doeleinden en om deze website goed te laten functioneren. De functionele cookies waarvan Stichting Maritime Awards Gala op haar site gebruikmaakt, vallen buiten de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Analytische cookies

Stichting Maritime Awards Gala maakt gebruik van Google Analytics om statistische gegevens over het verkeer op haar website bij te houden. Stichting Maritime Awards Gala gebruikt deze gegevens enkel om websitebezoekers in het algemeen gerichter te voorzien van informatie en verstrekt deze gegevens nooit aan derden.

Third-party cookies

Op de Maritime Awards Gala website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze ‘share’ buttons werken door middel van codescripts die van de social media kanalen zelf afkomstig zijn. De cookies die hiervoor worden geplaatst, vallen buiten de invloedsfeer van Stichting Maritime Awards Gala. Lees de privacyverklaringen op de social media kanalen om geïnformeerd te worden over wat zij met deze (persoons)gegevens doen die via deze cookies worden verwerkt.

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Maritime Awards Gala zijn. Stichting Maritime Awards Gala is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het bovenstaande contact op met de Marketing Communications afdeling Stichting Maritime Awards Gala via T 088 44 51 000 of E info@maritime-awards.nl.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U hebt altijd het recht om de door u afgegeven toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@maritime-awards.nl of 088 44 51 000.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@maritime-awards.nl of 088 44 51 000. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@maritime-awards.nl of 088 44 51 000.