Let op: De uiterste aanmeldtermijn voor de KNVTS Schip van het Jaar Award is helaas verlopen. 

Wat is het meest innovatieve schip van het afgelopen jaar dat is ontworpen en grotendeels (af)gebouwd in Nederland als er gekeken wordt naar de aspecten techniek, milieu, veiligheid en economie? Bent u van mening dat uw bedrijf (of consortium van bedrijven) dat schip ontwikkeld en gebouwd heeft ?

De award

De KNVTS heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in mei 1998 de ‘Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar’ ingesteld om de technische innovaties in de Nederlandse scheepsbouw te promoten. Deze prestigieuze award wordt ieder jaar tijdens het Maritime Award Gala uitgereikt aan een bedrijf – of consortium van bedrijven – uit de Nederlandse maritieme industrie, die verantwoordelijk is geweest voor de ontwikkeling en realisatie van het door de beoordelingscommissie geselecteerde ‘Schip van het Jaar’.

Voor wie

Als ‘Schip van het Jaar’ komen alleen schepen in aanmerking:

  • die in het betreffende jaar – lopend van 1 mei tot en met 30 april – zijn opgeleverd
  • waarvan de ontwikkeling van het concept, met name betreffende de innovatieve aspecten, en de uitwerking van (tenminste) het functioneel ontwerp zijn uitgevoerd in Nederland
  • die bij voorkeur (uitzonderingen ter discretie van de beoordelingscommissie) gebouwd of afgebouwd zijn, in de brede betekenis van het woord, in Nederland of bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf

Schepen uit de volgende categorieën worden in beschouwing genomen : zeevaart, binnenvaart, jachtbouw, visserij en speciale vaartuigen (b.v. baggerschepen, offshore support schepen, sleepboten, vaartuigen voor overheidstaken b.v. marinevaartuigen).

Beoordelingscriteria

Ontwerp

Innovaties in het schip, vormgeving, uitrusting, laad/los systemen of operaties, als eerste ontwerp op de markt, als eerste van een nieuwe serie schepen. Impact op de markt.

Economie

Aandacht voor het ‘design for service’, optimalisatie opbrengsten, reductie operationele kosten, reductie brandstofverbruik, verhoogde inzetbaarheid, efficiency en betrouwbaarheid.

Duurzaamheid

Energie besparende aspecten in voortstuwing en rompvorm, emissie, ballastwater management en overige milieuaspecten.

Veiligheid

Verbetering in de veiligheid van het schip, betere voorzieningen of arbeidsomstandigheden voor opvarenden.

Bouwproces

Extra moeilijkheidsgraad voor de werf, bijzondere vormen van samenwerking tussen betrokken partijen.

Proces

Een beoordelingscommissie, bestaande uit vooraanstaande functionarissen uit de maritieme bedrijfstak, beoordeelt of een voordracht voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en maakt een selectie op basis van de bovenstaande criteria. De commissie nomineert uit deze selectie maximaal 3 schepen. De commissie kan meerdere schepen in een categorie nomineren. Uiteindelijk maakt de commissie vanuit de genomineerde schepen de keuze van het “Schip van het Jaar”. De winnaar wordt tijdens het Maritime Awards Gala bekendgemaakt

Waarom meedoen

De genomineerden en uiteindelijke winnaar kunnen rekenen op persaandacht, nationaal en internationaal, en de speciale award logo’s gebruiken. Zo genieten het “Schip van het Jaar”, haar ontwerper(s), bouwer(s) en de eigenaar, veel extra publiciteit. Ook een nominatie biedt het bedrijf onderscheidend vermogen en de kans om het ontwerp, de betrokken mensen en natuurlijk de klant, extra in de schijnwerpers te zetten. De winnaar ontvangt tijdens het Maritime Awards Gala een oorkonde en als wisselprijs een model van een authentiek fluitschip. De andere genomineerden ontvangen een oorkonde en een ets van een authentiek fluitschip.

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Voordragen

Een schip kan worden voorgedragen door een bedrijf (of consortium van bedrijven) uit de Nederlandse maritieme industrie, die verantwoordelijk is geweest voor de ontwikkeling en bouw van het aangemelde schip.

Organisator

De Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar wordt uitgereikt door de KNVTS.

Eerdere winnaars Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar

2018
Sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ – (Royal IHC)

2017
Unmanned Surface Vessel ‘Seagull-301’ – (De Haas Maassluis BV en Ginton Naval Architects BV)

2016
Vissersschip MDV1 ‘Immanuel’ – (Hoekman Shipbuilding)

2015
Offshore Maintenance Support Vessel ‘Kroonborg’ – (Koninklijke Niestern Sander BV)

2014
Reddingboot Nh1816 – (Damen Shipyards)

2013
Binnenvaarttanker ‘Greenstream’ – (Peters Shipyards)

2012
Hr.Ms. Holland – (Damen Schelde Naval Shipbuilding)

2011
Amulet – (VOF Amulet)

2010
Vox Máxima (IHC Dredgers)

2009
Doña Angela Maria T. (Damen Shipyards Gorinchem)

2008
Seven Oceans (IHC Merwede i.s.m. Huisman)

2007
Ms. Deo Volente (Hartman Marine BV)

2006
Jacoba Prins (Maaskant Bruinisse)

2005
Driemastschoener Althena (Royal Huisman Shipyard)