Dit is een uitnodiging voor de beste maritieme afstudeerder, promovendus of startende scheepsontwerper(s),  die recent een origineel en vernieuwend ontwerp of ontwerptool heeft ontwikkeld. Jouw ontwikkeling moet pre-competitief zijn en dus nog niet in een commercieel project zijn toegepast.

De Maritime Designer Award

De Nederlandse maritieme sector heeft veel baat bij vernieuwing van de wijze waarop ontwerpen tot stand komen. Scheepsbouw en Offshore industrie richten zich op marktsegmenten waarin de kwaliteit en vernieuwing van het ontwerp veelal doorslaggevend zijn voor het verwerven van opdrachten.

De visie, creativiteit en doortastendheid van ontwerpers is vaak doorslaggevend voor een doorbraak op het gebied van ontwerptechnologie. Daarom heeft de Maritime Designer Award het doel om de kwaliteiten van ontwerpers onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en verdere ontwikkeling van de innovaties te stimuleren.

Voor wie

De Maritime Designer Award is bedoeld voor recent afgestudeerden en  promovendi van TU-Delft en alle HBO scheepsbouw opleidingen, of startende ontwerpers die menen dat hun werk en aanpak meer aandacht en een bredere discussie verdient. De prijs is gericht op de wijze waarop het ontwerp van een deelsysteem van een schip of van een compleet schip of andere drijvende constructie, tot stand komt. In aanmerking komen bijvoorbeeld originele of vernieuwende aanpakken van ontwerpen of toolontwikkelingen, eventueel inclusief demonstratie.

Beoordelingscriteria

Inzendingen worden beoordeeld op:

  • vernieuwende karakter van de methode
  • multidisciplinaire benadering
  • technische haalbaarheid en marktpotentieel
  • presentatie

Proces

De jury beoordeelt de binnengekomen voorstellen. Een selectie daarvan wordt uitgenodigd om de inzending te presenteren. Na de presentaties worden de genomineerden geselecteerd. De genomineerden worden uitgenodigd voor het Maritime Awards Gala in november 2022 waar de winnaar bekend wordt gemaakt.

Waarom meedoen

Met het winnen van de Maritime Designer Award breng je jouw kwaliteiten onder de aandacht van de gehele maritieme sector. De genomineerden en uiteindelijke winnaar kunnen rekenen op media aandacht zowel voor als tijdens het Gala.

Eerdere winnaars Maritime Designer Award

2022
Kirsten Odendaal met toepassing van computer science technieken

2021
Dr. Ir. Lex Keuning voor zijn onderzoek naar additionele scheepsvoortstuwing met behulp van windenergie (forse brandstofbesparing).

2020
Geen uitreiking en Maritime Awards Gala vanwege de coronapandemie.

2019
Niels de Vries (C-Job Naval Architects) met zijn studie naar toepassing van ammoniak als maritieme brandstof.

2018
Gijsbert van Marrewijk voor zijn studie naar toepassing van T-foils onder snelle schepen.

2017
Marijn Hage van Nevesbu voor zijn ‘Volume Estimation Tool’ (Vernieuwende aanpak voor het conceptontwerp van ruimte-kritische schepen)

2016
Etienne Duchateau, afdeling Maritieme Systemen van de Defensie Materieel Organisatie (Methode voor een interactieve en stuurbare exploratie van scheepsconcepten)

2015
Victor Verhulst (Ontwerp van een onderwaterlounge voor een jacht)

2014
Emiel Mobron (Beoordelingsmethode voor windvoortstuwing voor vrachtschepen)

2013
Jan van der Zee (Collaborative Design Tools)

2012
Bas Goris (‘Eenvoud als uitgangspunt van voortstuwerontwerp’)

2011
Bart van Oers (‘Packing: een snelle methode om haalbare scheepsontwerpen te genereren’)

2010
Nico van der Hoeven (ontwerper automatiseringssyteem Fuel Cell Boat Amsterdam)

2009
Albert de Krijger (Ontwerpgereedschap voor de snijkopzuiger in golven)

2008
Ir. Wendy de Bruijn (Ontwerptool voor de nieuwe generatie onderzeeboten)

2007
Ir. Jenny Coenen (De inzet van ‘Serious Games’ voor het stoomlijnen van tekenkamerprocessen)

2006
ir. R.G. Hekkenberg (DIINAMO – Een concept- exploratiemodel voor de binnenvaart)

2005
ir. R.J. Zuurmond (Automatisch routeren van pijpleidingen in schepen)

2003
mw. ir. E. ter Bekke (Een alternatieve aanpak voor het vergelijken van gewichtsbesparende dekconcepten)

ir. O. ten Heggeler (Een tool voor de dynamische analyse van het hijsen van
zuigbuizen van sleephopperzuigers)

2002
ir. S. Sipkema (Integraal schroefontwerp- systeem KOAS)

2001
ir. N. Bulten (On the development of a waterjet inlet flow analysis tool)

ir. M. Noordegraaf (Een simulatietool voor scheepsevacuaties)