De Nederlandse maritieme sector is zeer innovatief. Jaarlijks worden de grootste innovaties met de meeste impact genomineerd voor de Maritime Innovation Award. De uiteindelijke winnaar kan rekenen op veel (media)aandacht en kan zich scharen in een rij prestigieuze voorgangers. De prijs wordt mogelijk gemaakt door Netherlands Maritime Technology maar inzending staat open voor iedereen en de beoordeling vindt plaats door een volledig onafhankelijke jury. De volgende soorten innovaties kunnen worden aangemeld:

 • Product- of dienstinnovaties
  Bij product- of dienstinnovaties wordt gekeken naar producten en diensten die recentelijk op de markt zijn gebracht. Dat kan tastbare technologie zijn, zoals systemen en componenten voor de scheepvaart en offshore, maar ook vernieuwende vormen van (technische) dienstverlening.
 • Bedrijfsprocesinnovaties
  Bij bedrijfsprocesinnovaties gaat het om bedrijfs- of organisatievernieuwing. Aspecten zoals ketenorganisatie, het gebruik van informatietechnologie, kwaliteitsmanagement, samenwerking en kennisdiffusie spelen hier een rol.

De inschrijving is gesloten

 

Aanmeldcriteria

Uiteraard zijn er een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voor een geldige inzending:

 • De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland, maar mag tot een buitenlandse holding behoren.
 • Het betreft een Nederlandse maritieme innovatie die voor minimaal 50% in Nederland is ontwikkeld.
 • De innovatie is qua ontwikkeling marktrijp én is minimaal al één keer verkocht aan een relevante marktpartij (in het geval van bedrijfsprocesinnovatie moet het proces al minimaal één keer zijn toegepast).

Een inzending die niet aan bovenstaande criteria voldoet, voldoet niet aan de voorwaarden en zal niet door de jury beoordeeld worden. Sommige innovaties zijn al wel marktrijp maar nog niet verkocht. Deze innovaties voldoen op dat moment dus nog niet aan de criteria en kunnen dus niet worden aangemeld. Reden hiervoor is dat de award een stimulans wil zijn voor daadwerkelijk gerealiseerde innovaties die, bij wijze van spreken, morgen kunnen worden aangeschaft zodat de impact van een nominatie voor de award het grootst is.

Beoordelingscriteria

De juryleden beoordelen de inzendingen onafhankelijk en nemen hierbij onder andere de volgende criteria mee:

 • belang van (technische) innovatie
 • toepasbaarheid binnen de maritieme sector (binnenvaart, zeevaart, offshore)
 • exportpotentieel
 • vernieuwend en daar waar er soortgelijke innovaties in de markt zijn, moet duidelijk worden wat de verschillen zijn
 • aandeel Nederlandse innovatie
 • systeemintegratie: hoe past het product, dienst of proces in het systeem van het schip en haar subsystemen of het bedrijf?
 • bijdrage aan duurzaamheidsopgave maritieme sector
 • bijdrage aan maatschappelijk belang

Naast het inschrijfformulier wordt inzenders aangeraden aanvullende informatie toe te sturen wanneer dit bijdraagt aan de onderbouwing.

Proces

De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen en nodigt vervolgens een aantal inzenders uit voor een presentatie voor de jury. Op basis van de inzending en de presentatie worden de genomineerden en een winnaar van de Maritime Innovation Award bepaald. De bedrijven die door de jury zijn genomineerd worden hiervan op de hoogte gesteld. In aanloop naar de uitreiking zal er in diverse media aandacht worden geschonken aan de genomineerden. De genomineerden zijn aanwezig tijdens het uitreikmoment waar een van de genomineerden tot winnaar wordt uitgeroepen. Vanwege de coronasituatie wordt nog besloten hoe de uitreiking dit jaar zal plaatsvinden.

Jury

De jury is samengesteld uit onafhankelijke experts uit het maritieme bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. De jury bestaat uit:

 • Klaas Visser (juryvoorzitter) – TU Delft, 3ME
 • Jan Doorduin – directeur, Koninklijke Niestern Sander
 • Bas Joormann – WEA Inland Waterway Product Manager, Lloyd’s Register EMEA
 • Paul van Gurp – Hoofd Zeevaart, Ministerie van Infrastructuur en  Waterstaat
 • Remko de Haan – plv. directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ton Wouterse – Head of Maritime & Offshore Sector, Rabobank
 • Sander den Heijer – Sector Manager, Netherlands Maritime Technology

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sander den Heijer van NMT via T 088 44 51 036 of E heijer@maritimetechnology.nl.

Organisator

De Maritime Innovation Award wordt uitgereikt door NMT.

Eerdere winnaars Maritime Innovation Award

2022
CORROSION met de UV-C Cooler

2021
Demcon Unmanned Systems – Unmanned Surface Vessel DUS V2500.

2020
Geen uitreiking en Maritime Awards Gala vanwege de coronapandemie.

2019
eConowind-unit; een zeer innovatieve praktische hulp-voortstuwings-unit voor schepen (Conoship International BV)

2018
Robotsysteem voor het schoonmaken van de buitenhuid van schepen (Fleetcleaner)

2017
Methode van warmteopslag en hergebruik (KOTUG)

2016
Integrated Monopile Installer (IHC IQIP)

2015
Hull Vane (Hull Vane BV)

2014
AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland)

2013
Edge Preparation System (Kranendonk Production Systems BV)

2012
DMPT: Dual Multi-Purpose Tower (Huisman Equipment)

2011
Spudguard Systeem (IHC Merwede)

2010
Ampelmann (Ampelmann Operations B.V.)

2009
ENC-Track (Datema Delfzijl)

2008
SafeWinch (Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV)

2007
Subsea complex pipe laying systems (Huisman-Itrec)
Totaal Lasrobotsysteem met Rinas Weld (Kranendonk Production Systems BV)

2006
EPS Thruster™ (Van der Velden® Marine Systems)

2005
PCL 600 snijrobotlijn (HGG Profiling Equipment BV) en EEx Hoge resolutie Explosieveilige Kleuren Compact Camera (Orlaco Maritime CCTV BV)

2004
UniMACS® Blueline integrated bridge system (Imtech Marine & Offshore BV)

2002
Carrousel Tug (Novatug BV)
Flexibele Tankmodules (Holvrieka–Nirota BV)

2001
NoReTex (Rubber Design BV)