Let op: de uiterste aanmeldtermijn voor de Maritime Innovation Award is helaas verlopen.

Klik hier om de genomineerden voor de Maritime Innovation Award 2019 te bekijken.

Heeft uw bedrijf een innovatief product, proces of dienst voor de maritieme industrie en verdient uw innovatie meer publiciteit? Meld uw bedrijf dan aan om kans te maken op de Maritime Innovation Award 2019. Ieder Nederlands bedrijf, dat recentelijk een vernieuwend(e) product, dienst of proces voor de maritieme industrie heeft geleverd, kan zich tot 8 april a.s. aanmelden. En misschien neemt u dan op 4 november de Maritime Innovation Award 2019 in ontvangst!

Voor wie

De prijs is als algemene stimulans bedoeld. Dit houdt in dat zowel leden als niet-leden van NMT zich kunnen inschrijven. De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland, maar mag tot een buitenlandse holding behoren. Minimum vereiste voor elke inzending is dat het een Nederlandse maritieme innovatie betreft en er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd. Verder moet de innovatie de tekentafel hebben verlaten, in de praktijk zijn toegepast en verkocht.

De jury hanteert een divers innovatiebegrip. Dit betekent dat de winnende inzending uit verschillende categorieën kan komen. Deze categorieën zijn:

 • Productinnovaties
 • Bedrijfsprocesinnovaties

Productinnovaties

Bij productinnovaties wordt gekeken naar producten en diensten die recentelijk op de markt zijn gebracht. Dat kan tastbare technologie zijn, zoals systemen en componenten voor de scheepvaart en offshore, maar ook vernieuwende vormen van (technische) dienstverlening. Een aspect dat met name aandacht verdient, is systeemintegratie: hoe past het product of dienst in het systeem schip en haar subsystemen?

Bedrijfsprocesinnovaties

Bij procesinnovaties gaat het niet zozeer om het product zelf, maar om bedrijfsvernieuwing en organisatie. Aspecten zoals ketenorganisatie, het gebruik van informatietechnologie, kwaliteitsmanagement, samenwerking en kennisdiffusie spelen hier een rol.

Beoordelingscriteria

De inzending moet in de praktijk toegepast zijn, minimaal eenmaal verkocht zijn aan een relevante marktpartij en moet aan de volgende criteria voldoen:

 • het gepresenteerde moet toepasbaar zijn binnen de maritieme sector (binnenvaart, zeescheepvaart, offshore)
 • het gepresenteerde is in de praktijk toegepast
 • het gepresenteerde moet reeds zijn ingevoerd / verkocht
 • het gepresenteerde moet voldoende export potentieel hebben
 • het gepresenteerde moet nieuw zijn
 • het gepresenteerde moet uit eigen (Nederlandse) koker komen
 • het gepresenteerde moet minimaal 50% Nederlandse content hebben

Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen, dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt.

De inzendingen dienen zo volledig mogelijk te zijn. Het inschrijfformulier dient vooral als samenvatting en handleiding. Een goede en volledige inzending (eventueel met bijgevoegde PowerPoint presentaties en YouTube filmpjes) draagt bij aan een volledig en juist oordeel door de jury.

Proces

De jury beoordeelt de binnengekomen voorstellen en bepaalt of er, en zo ja welke, informatie ontbreekt. Indien nodig zal aan de inzender worden gevraagd additionele informatie toe te zenden. Vervolgens worden de inzendingen grondig bestudeerd en besproken, mede met behulp van de aanvullende informatie.

Na de eerste schifting, stelt de jury een shortlist op van kanshebbers. De desbetreffende bedrijven worden door de jury uitgenodigd voor een presentatie en een gesprek over hun innovatie.

Nadat de jury alle short-listed bedrijven heeft gehoord, worden na grondige consideratie de genomineerden en een winnaar van de Maritime Innovation Award aangewezen. De bedrijven die door de jury zijn genomineerd worden hiervan op de hoogte gesteld. Alle genomineerden zijn aanwezig tijdens het Maritime Awards Gala, alwaar de winnaar wordt bekendgemaakt.

Jury

De jury is samengesteld uit onafhankelijke experts uit het maritieme bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. De jury bestaat uit:

 • Ir. Hans Huisman (juryvoorzitter) – HMAC GmbH, ex ER Schiffahrt
 • Drs. Lieske Streefkerk – Arts – afdelingshoofd zeevaart, directie Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ir. Jaap Huisman – ex Ministerie van Defensie
 • Drs. Ing. Sander den Heijer (jurysecretaris) – Sector Manager Netherlands Maritime Technology
 • Drs. Remko de Haan – plv. directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ir. Ton Wouterse – Head of Maritime & Offshore Sector, Rabobank
 • Ir. Jan Doorduin – directeur Koninklijke Niestern Sander
 • Ing. Bas Joormann – Inland Waterway Product Manager Lloyd’s Register

Waarom meedoen

Door mee te doen vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf en de ingediende innovatie. De genomineerden en uiteindelijke winnaar kunnen rekenen op persaandacht, nationaal en internationaal en mogen de speciale award logo’s gebruiken. Als winnaar ontvang je tijdens het Maritime Awards Gala een award en een oorkonde.

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Voordragen

Mogelijkerwijs realiseren sommige bedrijven zich onvoldoende hoe innovatief zij zijn. Derhalve wordt de mogelijkheid geboden aan derde partijen om een bedrijf uit de doelgroep aan te melden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sander den Heijer van NMT via T 088 44 51 036 of heijer@maritimetechnology.nl.

Organisator

De Maritime Innovation Award wordt uitgereikt door NMT.

Eerdere winnaars Maritime Innovation Award

2018
Robotsysteem voor het schoonmaken van de buitenhuid van schepen (Fleetcleaner)

2017
Methode van warmteopslag en hergebruik (KOTUG)

2016
Integrated Monopile Installer (IHC IQIP)

2015
Hull Vane (Hull Vane BV)

2014
AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland)

2013
Edge Preparation System (Kranendonk Production Systems BV)

2012
DMPT: Dual Multi-Purpose Tower (Huisman Equipment)

2011
Spudguard Systeem (IHC Merwede)

2010
Ampelmann (Ampelmann Operations B.V.)

2009
ENC-Track (Datema Delfzijl)

2008
SafeWinch (Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV)

2007
Subsea complex pipe laying systems (Huisman-Itrec)
Totaal Lasrobotsysteem met Rinas Weld (Kranendonk Production Systems BV)

2006
EPS Thruster™ (Van der Velden® Marine Systems)

2005
PCL 600 snijrobotlijn (HGG Profiling Equipment BV) en EEx Hoge resolutie Explosieveilige Kleuren Compact Camera (Orlaco Maritime CCTV BV)

2004
UniMACS® Blueline integrated bridge system (Imtech Marine & Offshore BV)

2002
Carrousel Tug (Novatug BV)
Flexibele Tankmodules (Holvrieka–Nirota BV)

2001
NoReTex (Rubber Design BV)