Ding mee naar de Maritime Innovation Award 2020. Heeft uw bedrijf een innovatief product, bedrijfsproces of dienst voor de maritieme sector ontwikkeld? Meld uw bedrijf dan aan om kans te maken op de Maritime Innovation Award 2020. Ieder Nederlands bedrijf, dat recentelijk een vernieuwend(e) product, dienst of bedrijfsproces voor de maritieme sector heeft geleverd, kan zich tot 24 april aanmelden. En misschien neemt u dan op 9 november de Maritime Innovation Award 2020 in ontvangst tijdens het Maritime Awards Gala! 

Voor wie 

De Nederlandse maritieme sector is zeer innovatief. Jaarlijks worden de grootste innovaties met de meeste impact genomineerd voor de Maritime Innovation Award. De uiteindelijke winnaar kan rekenen op veel (media)aandacht en kan zich scharen in een rij prestigieuze voorgangers. De prijs wordt mogelijk gemaakt door Netherlands Maritime Technology maar inzending staat open voor iedereen en de beoordeling vindt plaats door een volledig onafhankelijke jury. De volgende soorten innovaties kunnen worden aangemeld:  

Product of dienstinnovaties 

Bij product– of dienstinnovaties wordt gekeken naar producten en diensten die recentelijk op de markt zijn gebracht. Dat kan tastbare technologie zijn, zoals systemen en componenten voor de scheepvaart en offshore, maar ook vernieuwende vormen van (technische) dienstverlening.  

Bedrijfsprocesinnovaties 

Bij bedrijfsprocesinnovaties gaat het om bedrijfsvernieuwing en organisatie. Aspecten zoals ketenorganisatie, het gebruik van informatietechnologie, kwaliteitsmanagement, samenwerking en kennisdiffusie spelen hier een rol. 

Aanmeldcriteria 

Uiteraard zijn er een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voor een geldige inzending: 

 • De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland, maar mag tot een buitenlandse holding behoren.  
 • Het betreft een Nederlandse maritieme innovatie die voor minimaal 50% in Nederland is ontwikkeld. 
 • De innovatie is qua ontwikkeling marktrijp én is minimaal al één keer verkocht aan een relevante marktpartij (in het geval van bedrijfsprocesinnovatie moet het proces al minimaal één keer zijn toegepast) 

Een inzending die niet aan bovenstaande criteria voldoet, voldoet niet aan de voorwaarden en zal niet door de jury beoordeeld worden. Sommige innovaties zijn al wel marktrijp maar nog niet verkocht. Deze innovaties voldoen op dat moment dus nog niet aan de criteria en kunnen dus niet worden aangemeld. Reden hiervoor is dat de award een stimulans wil zijn voor daadwerkelijk gerealiseerde innovaties die, bij wijze van spreken, morgen kunnen worden aangeschaft zodat de impact van een nominatie voor de award het grootst is. 

Beoordelingscriteria 

De juryleden beoordelen de inzendingen onafhankelijk en nemen hierbij onder andere de volgende criteria mee: 

 • belang van (technische) innovatie 
 • toepasbaarheid binnen de maritieme sector (binnenvaart, zeevaart, offshore) 
 • export potentieel  
 • vernieuwend en daar waar er soortgelijke innovaties in de markt zijn, moet duidelijk worden wat de verschillen zijn 
 • aandeel Nederlandse innovatie 
 • systeemintegratie: hoe past het productdienst of proces in het systeem van het schip en haar subsystemen of het bedrijf? 
 • bijdrage aan duurzaamheidsopgave maritieme sector 
 • bijdrage aan maatschappelijk belang 

Naast het inschrijfformulier wordt inzenders aangeraden aanvullende informatie toe te sturen wanneer dit bijdraagt aan de onderbouwing.  

Proces 

De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen en nodigt een aantal inzenders uit voor een presentatie voor de jury. Op basis van de inzending en de presentatie worden de genomineerden en een winnaar van de Maritime Innovation Award bepaald. De bedrijven die door de jury zijn genomineerd worden hiervan op de hoogte gesteld. In aanloop naar het Maritime Awards Gala zal er in diverse media aandacht worden geschonken aan de genomineerden. De genomineerden zijn aanwezig tijdens het Maritime Awards Gala waar een van de genomineerden tot winnaar wordt uitgeroepen. 

Jury 

De jury is samengesteld uit onafhankelijke experts uit het maritieme bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. De jury bestaat uit: 

 • Klaas Visser (juryvoorzitter) – TU Delft, 3ME 
 • Jaap Huisman – ex Ministerie van Defensie 
 • Sander den Heijer (jurysecretaris) – Sector Manager, Netherlands Maritime Technology 
 • Remko de Haan – plv. directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 • Ton Wouterse – Head of Maritime & Offshore Sector, Rabobank 
 • Jan Doorduin – directeur, Koninklijke Niestern Sander 
 • Bas Joormann – WEA Inland Waterway Product Manager, Lloyd’s Register EMEA 

Aanmelden 

Let op! Aanmelden kan t/m 24 apri2020. 

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de jurysecretaris Sander den Heijer van NMT via  E heijer@maritimetechnology.nl. 

Eerdere winnaars Maritime Innovation Award

2019
eConowind-unit; een zeer innovatieve praktische hulp-voortstuwings-unit voor schepen (Conoship International BV)

2018
Robotsysteem voor het schoonmaken van de buitenhuid van schepen (Fleetcleaner)

2017
Methode van warmteopslag en hergebruik (KOTUG)

2016
Integrated Monopile Installer (IHC IQIP)

2015
Hull Vane (Hull Vane BV)

2014
AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland)

2013
Edge Preparation System (Kranendonk Production Systems BV)

2012
DMPT: Dual Multi-Purpose Tower (Huisman Equipment)

2011
Spudguard Systeem (IHC Merwede)

2010
Ampelmann (Ampelmann Operations B.V.)

2009
ENC-Track (Datema Delfzijl)

2008
SafeWinch (Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV)

2007
Subsea complex pipe laying systems (Huisman-Itrec)
Totaal Lasrobotsysteem met Rinas Weld (Kranendonk Production Systems BV)

2006
EPS Thruster™ (Van der Velden® Marine Systems)

2005
PCL 600 snijrobotlijn (HGG Profiling Equipment BV) en EEx Hoge resolutie Explosieveilige Kleuren Compact Camera (Orlaco Maritime CCTV BV)

2004
UniMACS® Blueline integrated bridge system (Imtech Marine & Offshore BV)

2002
Carrousel Tug (Novatug BV)
Flexibele Tankmodules (Holvrieka–Nirota BV)

2001
NoReTex (Rubber Design BV)