Winnaar 2016: “Een geweldige opsteker voor de Nederlandse visserij”

Tijdens het Maritime Awards Gala 2016 namen Klaas Hoekman van Hoekman Shipbuilding en Leon Padmos van Machinefabriek Padmos mede namens het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij de Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar prijs 2016 in ontvangst voor het vissersschip MDV1 Immanuel. Zo’n 5 maanden later vraagt de organisatie van het Maritime Awards Gala aan Frans Veenstra, innovatiemanager van Stichting Masterplan Duurzame Visserij, hoe zij dit ervaren hebben, of het winnen van de award voordelen opgeleverd heeft en of zij tips voor toekomstige winnaars hebben.

Bij innovaties in de maritieme industrie zie je vaak dat van een schip alleen bij één aspect, bijvoorbeeld de voortstuwing, een nieuwe ontwikkeling wordt doorgevoerd. Dit is anders bij de MDV-1 Immanuel: hier is alles aan de viskotter nieuw ontworpen. De scheepsvorm, indeling, materialen en constructie, voortstuwingsinstallatie en visverwerking zijn allemaal innovaties ten opzichte van de traditionele Noordzee-kotters. De MDV1 Immanuel is de eerste stap in het transitieproces naar een economisch en ecologisch duurzame visserijvloot. Gericht op substantiële energiebesparing bij de Noordzee platvis vangsten met baanbrekende innovaties vanuit de (inter)nationale scheepsbouwwereld.

Wat was uw eerste gedachte na het winnen van de Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar?

“Wauw, wat een bekroning op het harde werk. En dat door een jury met inhoudelijke vakkennis. Een geweldige opsteker voor de Nederlandse visserij, die na een moeilijke periode weer de weg omhoog heeft te pakken.”

Heeft u de winst gevierd? Zo ja, hoe?

“Onze nominatie was al een eer en daarom waren we met de belangrijkste actoren en toeleverende bedrijven op het gala aanwezig. We hebben de winst zeker gevierd. Achteraf maar ook tijdens een diner waarbij we mochten nagenieten van de overwinning. Waarbij de Noordzeevis heerlijk smaakte.”

Heeft u de winst van de Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar actief gepromoot?

“Aangezien Stichting MDV op vele fronten werkt aan een duurzame vlootvernieuwing hebben we hier veel aandacht aan besteed. Zo is de toekenning o.a. gepromoot bij:

  • Een ledenvergadering van vissers
  • Scholen zoals o.a. bij de Fair Business Campus waarbij ruim 200 studenten nadachten over een duurzame onderneming. We mochten MDV daarbij als praktijkcase tonen.
  • Tijdens netwerkbijeenkomsten zoals de bedrijvenkring waarbij we ook de prijs voor onderneming van het jaar mochten ontvangen.
  • Tijdens bezoeken vanuit de politiek zoals bijvoorbeeld Jaco Geurts, Tweede Kamerlid CDA, die een bezoek bracht aan Urk
  • Bij de nominatie Flevopenningen 2017 voor innovatieve onderneming en TOPonderneming 2017
  • Tijdens de ˜Dag van de duurzame noordzeevis’™ 20 mei 2017 te IJmuiden
  • Op diverse media zoals Visserijnieuws, www.masterplanduurzamevisserij.nl, Youtube etc. Dat er meegeleefd werd is te zien aan de vele reacties onder het artikel: https://masterplanduurzamevisserij.nl/nl/nieuws/item/30270-mdv-1-winnaar-schip-van-het-jaar-prijs-2016

We hebben onze trots dus zeker uitgedragen!”

Wat heeft de winst u tot nu toe opgeleverd? Als dit nog te vroeg is om te beoordelen, wat denkt u dat het winnen van de Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar nog gaat opleveren?

“De erkenning van een vakjury betekent heel veel. Het laat zien dat innovatie binnen de visserij, voornamelijk bestaande uit mkb-bedrijven mogelijk is. We verwachten dus dat andere visserijondernemers vertrouwen krijgen in het ontwerp. Daar is tijd voor nodig, samen met juiste omstandigheden binnen de markt en het politieke krachtenveld, met name de EU (aanlandplicht, Brexit). De visserijsector moet steeds weer veel veerkracht hebben om hiermee om te gaan.”

Wat kunt u andere personen die in aanmerking (kunnen) komen voor de Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar adviseren?

“Kijk goed naar de criteria voor de award en besteed aandacht aan de presentatie voor de vakjury. Ook leerzaam is om naar de doorslaggevende argumenten te kijken van voorgaande Schip van het Jaar winnaars.”

Meer informatie is te vinden op www.masterplanduurzamevisserij.nl