Wie zitten er in het bestuur van Stichting Maritime Awards Gala?

Het Maritime Awards Gala komt niet tot stand zonder een bestuur met afgevaardigden van de participerende organisaties. De volgende personen zijn actief in het bestuur van Stichting Maritime Awards Gala:

  • Henk Volmerink, voorzitter (Theunissen Technical Trading BV, namens Netherlands Maritime Technology – toeleveranciers)
  • Guido Hollaar, penningmeester (KVNR)
  • Mees van Wijngaarden (KNVTS)
  • Benjamin Grefkens (Neptune Marine, namens Netherlands Maritime Technology – scheepswerven)
  • Olivier Loos (Koninklijke Marine)
  • Sabine Marsé (Nederland Maritiem Land)
  • Joke Korteweg (NISS)

Het bestuur komt enkele malen per jaar bijeen en bespreekt o.a. de langjarige strategie, het communicatieplan, de financiën en de ervaringen van de deelnemers van het gala.

Lees ook ‘Wie zijn de organisatoren van het Maritime Awards Gala?’

Op de foto: Henk Volmerink, voorzitter Stichting Maritime Awards Gala